Contact

D.O.O. ZA UPRAVLJANJE SLOBODNOM ZONOM “SUBOTICA”

Batinska 94
24000 Subotica
Tel: +381 24 548-277
Tel/fax: +381 24 548-106
E-mail: slobodnazonasu@gmail.com

Korisnici