ŠTA JE SLOBODNA ZONA?

Slobodna zona pre svega podrazumeva liberalniji režim poslovanja, regulisan Zakonom o Slobodnim zonama. Uz posebne carinske povlastice i maksimalno pojednostavljenje administrativne procedure, u Slobodnoj zoni možete obavljati sve delatnosti osim onih koje predstavljaju opasnost za bezbednost zemlje ili su ekološki štetne.

Kao uređen i infrastrukturno opremljen prostor, iako unutar granice zemlje, Slobodna zona predstavlja institut koji podstiče ulaganje kapitala, proizvodnju i razmenu i nudi čitav niz pogodnosti u oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, a naročito u pogledu zaštite uloženih sredstava i imovine stranih korisnika.

DELATNOSTI

 • proizvodnja roba
 • dorada
 • lon poslovi
 • skladištenje robe i repromaterijala
 • bankarski i finansijski poslovi
 • sve vrste privređivanja koje ne zagađuju životnu sredinu

PREDNOSTI POSLOVANJA

Fiskalne pogodnosti
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone
 • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata
 • Oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije
Carinske pogodnosti
 • Oslobođenja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal).
Finansijske pogodnosti
 • slobodan protok kapitala, profita i dividendi;
 • sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.
Jednostavna i brza carinska procedura
 • U svakoj slobodnoj zoni nalazi se carinski referat.
 • Takođe, carinska procedura u slobodnim zonama je pojednostavljena.

 

PONUDA SLOBODNE ZONE „SUBOTICA“

 • zakup zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora
 • zakup kancelarijskog prostora
 • utovar i istovar robe
 • usluge carinskog terminala

JEDNOSTAVNA PROCEDURA ZA DOBIJANJE STATUSA KORISNIKA SLOBODNE ZONE

Da biste postali korisnik Slobodne zone potrebno je da:

 • podnesete ZAHTEV sa kratkim obrazloženjem o nameravanom biznisu u okviru Slobodne zone
 • fotokopiju dokumentacije o izvršenoj registraciji vašeg preduzeća

Nakon podnošenja navedene dokumentacije potpisujete Ugovor sa Slobodnom zonom, dobijate potrebnu POTVRDU da ste korisnik Slobodne zone i vaš biznis u Slobodnoj zoni može da počne.

Korisnici